Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

Pracownicy

Pracownicy przedszkola tworzą osoby, które lubią potrafią pracować z dziećmi.

Nasi nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, dbają o swój rozwój zawodowy, a wiedzę i umiejętności przekształcają na praktykę. Rozumieją i zaspakajają potrzeby dzieci. Odznaczają się dużą wrażliwością i kulturą osobistą . Tworzą warunki wspomagające wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania. W swej pracy wychowawczo – dydaktycznej współpracują ze specjalistami: logopedą, psychologiem, oraz z Rodzicami w celu ujednolicania wzajemnych oddziaływań wychowawczych,

Godziny otwarcia przedszkola

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny  od poniedziałku do piątku w godzinach

6.00 – 17.00

W tym czasie zapewniamy dziecku wykwalifikowaną opiekę w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

DYREKTOR – mgr Teresa Adamik

 

Oddział I „MISIE” – dzieci 3-letnie

 

mgr Teresa Adamik – nauczyciel dyplomowany

mgr Aleksandra Okręglicka – nauczyciel

pomoc nauczyciela – Barbara Ciarachowicz

 

Oddział II „TYGRYSKI” – dzieci 4 i 5 -letnie

 

mgr Karina Jastrzębska – nauczyciel mianowany

mgr Anna Stankiewicz – Olszewska nauczyciel

 

woźna – Sylwia Brańka

 

Oddział III ,,KOTKI” – dzieci  5 i 6  letnie

 

mgr Joanna Kurnik – nauczyciel dyplomowany

mgr Danuta Kot – nauczyciel mianowany

woźna – Justyna Hareńczyk

 

 

Oddział IV ,,MOTYLE” dzieci 5 – letnie

 

mgr Magdalena Szewc – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Sroka – Głąb – nauczyciel mianowany

woźna – Agata Czarnecka

 

 

Oddział V „BIEDRONKI” – dzieci 4 -letnie

 

mgr Renata Czajecka – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Stankiewicz – Olszewska nauczyciel

mgr Barbara Brózda – nauczyciel wspomagający

woźna – Elżbieta Dyduch

 

 

Oddział VI „PSZCZÓŁKI” – dzieci 3 i 4  – letnie

 

mgr Katarzyna Otomańska – nauczyciel mianowany

mgr Grażyna Fila – nauczyciel dyplomowany

woźna – Alicja Kaleńska

 

Oddział VII „ORŁY” – dzieci 5 i 6-letnie

 

mgr Iwona Marczyńska – nauczyciel dyplomowany

mgr Sylwia Bury – nauczyciel początkujący

woźna – Edyta Blak

 

 

Administracja i Obsługa

 

Karolina Bilińska – sekretarka

Bożena Ulatowska – intendent

Ewa Paczyńska – kucharz

Agnieszka Kupiszewska -pomoc kuchenna

Monika Niesyty-pomoc kuchenna

Izabela Lasek- Okołot – pomoc kuchenna

Wiesław Galas-konserwator

 

 

Zajęcia dodatkowe

 

Logopeda Karina Jastrzębska, Justyna Leja – Pindelska

Pedagog specjalny Kinga Malik, Katarzyna Otomańska

Psycholog Barbara Brózda

J. angielski Agnieszka Sroka – Głąb

Religia -s. Małgorzata Wiatrowska