Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

Godziny pracy

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny 2014-2015 od poniedziałku do piątku w godzinach:

6.00 – 17.00

W tym czasie zapewniamy dziecku wykwalifikowaną opiekę w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. Placówka dysponuje miejscem dla dzieci w sześciu oddziałach, zróżnicowanym wiekowo. Przy doborze dzieci do grup uwzględniane są oczekiwania Rodziców dotyczące indywidualnych potrzeb dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień. Nasze przedszkole tworzy małym dzieciom przyjazne warunki wielokierunkowego rozwoju.

Wszystkie dzieci są traktowane z jednakowym szacunkiem i miłością. Czują się bezpieczne dzięki życzliwej i dobrej atmosferze, są docenione, a jego zdanie wysłuchane i zaakceptowane. Umacniają wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów, są motywowane do rozwijania aktywności poznawczej.