Statut przedszkola

Statut Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Wadowicach

S T A T U T