Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

Zasady rekrutacji

 Zasady rekrutacji do przedszkoli

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.)

Zasady ogólne:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli miejskich będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie dostępnym w placówkach oświatowych, na stronie UM w Wadowicach oraz na stronie do rekrutacji elektronicznej.

Rodzice, którzy zapisują dziecko do przedszkola, logują się pod adresem:

https://wadowice.formico.pl

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Jaroszowicach, Przedszkola Publicznego w Kleczy Dolnej, do Oddziału Przedszkolnego Nr 1 w Choczni oraz do Oddziału Przedszkolnego Nr 2 w Choczni będzie przeprowadzona papierowo w w/w placówkach.

Więcej informacji znajduje się na stronie :

https://wadowice.pl/dla-mieszkancow/edukacja/rekrutacja/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli/