Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

„Dnia matematyki” u Misiów

« powrót do wyboru galerii

„Misie” dowiedziały się dzisiaj, że królową nauk jest matematyka i że z elementami matematyki spotykamy się każdego dnia, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę. Świetując obchody „Dnia matematyki” maluszki miały do wykonania kilka zadań. Musiały odszukać wśród celowo zmieszanych pantofi własną parę kapci i odpowiednio ją ułożyć, zwracając uwagę na to, który pantofel pasował do prawej, a który do lewej nogi. Potem miały za zadanie dokończyć rozpoczęty rytm – tym razem zadanie było wspólne i każdy miał swój wkład w jego wykonanie. Rytm był trudniejszy, bo 5-cio – elementowy. Następnie uczestniczyły w zabawie ruchowej „Wysoko – nisko”-właściwie pokazując własnym ciałem określenia wysokości. Później segregowały figury geometryczne ze względu na kolor – pomocą były kartki ksero w odpowiednich kolorach. Wspólnie wyciągaliśmy wniosek, dlaczego „nie pasowała” nam biała figura geometryczna… Super poradziły sobie z odszukiwaniem kół, trójkątów, prostokątów i kwadratów. Nie miały problemu z przeliczaniem figur geometrycznych /w zakresie 5/. Na koniec zajęć dzieci ustalały, które zwierzątko mieszka w najwyższym domu, a które w najniższym. Właściwie posługiwały się liczebnikami porządkowymi przy ustalaniu kolorów w 5-cio-poziomowej wieży. Zajęcia były dłuższe i wymagały skupienia uwagi i logicznego myślenia, ale „Misie” dały radę.

 

„Dnia matematyki” u Misiów

« powrót do wyboru galerii