Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

UWAGA ! KONKURS !

UWAGA ! KONKURS !

KONKURS KONKURS KONKURS

Serdecznie zapraszamy Dzieci i ich Rodziców do udziału w konkursie plastycznym „Skąd ten smog”

Wszystkie szczegóły o konkursie znajdują się w regulaminie, który zamieszczamy poniżej.

Regulamin konkursu plastycznego: ,,Skąd ten smog?”.

Konkurs skierowany jest do dzieci z Przedszkola Publicznego nr2 w Wadowicach i ich rodziców. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną w technice płaskiej na podany powyżej temat.

Cele konkursu:

-Przekazywanie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza oraz jego negatywnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi.

-Kształtowanie świadomości ekologicznej, postaw proekologicznych, propagowanie działań ograniczających powstawanie smogu; wzrost poczucia odpowiedzialności i wrażliwości na problemy ekologiczne.

-Przekazywania dzieciom wiedzy na tematy dotyczące ochrony środowiska.

-Motywowanie dzieci do aktywności twórczej oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

-Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi.

Forma pracy: płaska;

Technika wykonania: dowolna;

Format: A4, A3;

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

zgodność z tematem, estetyka, przekaz, oryginalność, wkład własny dziecka w pracę.

Prace powinny być oznaczone metryczką zawierającą następujące informacje:

-imię i nazwisko twórcy pracy;

-wiek i grupa, do której uczęszcza dziecko;

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Prace konkursowe prosimy składać u Pań wychowawczyń w terminie: 08.02.2021– 23.02.2021r.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi: 26.02.2021r.

Oceny prac dokona jury w składzie:

Dyrektor przedszkola,

Przedstawiciel Rady Rodziców,

Koordynatorki konkursu

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie !!!