„ Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

W obecnym roku szkolnym w grupie „Kotki” ruszyła realizacja Ogólnopolskiego projektu rozwijającego czytelnictwo i współpracę między przedszkolamipod hasłem: „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Projekt składa się z ośmiu modułów i są to inne moduły niż te , które realizowane były w ubiegłym roku szkolnym.

Od 9 września rozpoczęliśmy realizację pierwszego modułu pod hasłem: Czytające przedszkolaki – edycja 2019/2020 – w tym roku szkolnym zgodnie z zamysłem twórców projektu czytać będziemy i rozpowszechniać: wiersze, opowiadania i bajki polskich autorów.

Nauczycielka Renata Czajecka przyniosła do przedszkola nową maskotkę misia, któremu wspólnie nadano imię: Miś – Ryś / przypominamy iż w roku ubiegłym był to miś o imieniu Renuś / Przygotowała również specjalny „Dzienniczek”, który Miś Ryś zabiera wraz z plecakiem do domu każdego dziecka z grupy, którego odwiedza.

W uzupełnianiu „Dzienniczka” pomagają rodzice, bowiem projekt zakłada współpracę z opiekunami dzieci i polega m.in. na wspólnym rozpowszechnianiu głośnego czytania wśród najmłodszych. Każde dziecko wraz ze swoimi rodzicami uzupełnia dwie strony „Dzienniczka”.

Uzgodniliśmy iż misiu wędruje w odwiedziny do dzieci w każdy piątek i w poniedziałek tygodnia wg. listy obecności, ale tym razem żeby było sprawiedliwie rozpoczynamy od ostatniego dziecka z listy obecności.

Dzieci w tym czasie kiedy pluszak jest w ich domu, opiekują się Rysiem, codziennie mu czytają, dbają żeby nie uległ zniszczeniu i uzupełniają kolejne strony „Dzienniczka”.

Poza tym Misiowi – Rysiowi czytać będziemy w przedszkolu w dniach wymiany plecaka czyli w każdy piątek i w poniedziałek tygodnia. Do wspólnego czytania zapraszać będziemy dyrekcję, pracowników przedszkola

i innych gości, którzy potwierdzą wspólne czytanie w specjalnej „ Kronice projektu”.

Po realizacji każdego z modułów nauczycielka wysyła krótką fotorelację do organizatora projektu https://www.mac.pl/malymis/moduly i po pomyślnym zatwierdzeniu, otrzyma możliwość wygenerowania certyfikatu potwierdzającego realizację danego modułu.

Po każdorazowym otrzymaniu certyfikatu będzie on zawieszany na drzwiach wejściowych do naszej grupy.

Oto kilka zdjęć z rozpoczętej realizacji Modułu nr 1