Deklaracja dostępności Informacje o kontraście A- A+ bip

Konkurs „Razem na sportowo”

Konkurs „Razem na sportowo”

Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy naszych Przedszkolaków wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.

Razem na sportowo”

realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej „Sport i zabawa to dobra sprawa- promocja zdrowego stylu życia”

Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie sprawności ruchowej wśród dzieci .

Zgłoszenie zdjęć konkursowych w formacie A4 trwa do 04.kwietnia 2023r.

Fotografię należy dostarczać do nauczycielek poszczególnych grup.

Każdy uczestnik dostarcza tylko 1 fotografię.

Praca powinna zostać opisana na oddzielnej kartce i włożona wraz ze zdjęciem do koszulki i powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, grupa przedszkolna, tytuł zdjęcia.

Rozwiązanie konkursu nastąpi dnia 18. kwietnia 2023r.

Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy a każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i mały upominek.

Czekamy na Wasze piękne zdjęcia.

Koordynatorzy: G. Fila i I. Marczyńska